arimeo classic – nowe pokolenie nawiewników okiennych

arimeo classic S

wrębowy nawiewnik okienny z samoczynną regulacją

do okien plastikowych

(skrócona nazwa arimeo CS)

arimeo classic S wrębowy nawiewnik okienny

bezpośrednio do produktu

arimeo classic T

wrębowy nawiewnik okienny z samoczynną regulacją

do okien drewnianych

(skrócona nazwa arimeo CT)

bezpośrednio do produktu