arimeo classic S do okien plastikowych

arimeo classic s wrebowy nawiewnik okienny opis produktuarimeo classic S to nawiewnik z samoczynną regulacją do okien plastikowych. Dla zapewnienia wymiany powietrza przy zamkniętym oknie można go stosować zarówno w systemach z uszczelką przylgową (system AD) jak i z uszczelką środkową (system MD). arimeo classic S umieszcza się w skrzydle okiennym zamiast uszczelki skrzydła, a dzięki kolorystyce zbliżonej do koloru uszczelki jest praktycznie niewidoczny.

Zakresy zastosowania arimeo classic S:
  • Wentylacja poprzeczna
  • jako element doprowadzający powietrze w połączeniu z wentylatorami odprowadzającymi powietrze
  • doprowadzanie powietrza do spalania do term gazowych i kominków zależnych od powietrza z otoczenia

Zasada działania

Prowadzenie powietrza następuje w arimeo wyłącznie przez przylgę, tzn. przestrzeń między skrzydłem okiennym i ościeżnicą. W tym celu zewnętrzna uszczelka ościeżnicy w określonych miejscach jest zastępowana przez uszczelki wymienne, tak, że powietrze może przepływać do przylgi okiennej. Opisana droga przepływu może następować w zależności od różnicy ciśnienia w obu kierunkach.

 

arimeo nawiewnik okienny klapy regulacyjniePrzy opisanej wymianie powietrza arimeo jest elementem regulującym w skrzydle okna. Dzięki innowacyjnej technice elastycznego przegubu klap regulacyjnych następuje precyzyjna regulacja przepływu powietrza, która reaguje nawet na najbardziej delikatne ruchy powietrza. Przy silnych wiatrach klapy regulacyjne ograniczają przepływ powietrza, co pozwala uniknąć przeciągów.

 

Montażu

arimeo classic S wrębowy nawiewnik okienny - montażuarimeo classic S można zamontować bez względu na okucia okienne, zawsze w idealnej pozycji. Nawiewnik zatrzaskuje się w oknie w miejsce uszczelki skrzydła. Dzięki temu nie występuje konieczność czynności roboczych na odcinku szklenia. Oznacza to znaczną oszczędność czasu i kosztów dla fabryki okien. Zatrzasnąć w miejsce uszczelki. Gotowe.

W prowadzenie powietrza tym celu zewnętrzna uszczelka ościeżnicy w określonych miejscach jest zastępowana przez uszczelki wymienne.

W zależności od wymaganej ilości powietrza arimeo classic S jest montowany w oknie w różnych liczbach lub wariantach instalacji. Warianty montażowe są przedstawione dokładniej na kolejnych

Instrukcja montażu arimeo CS

Parametry użytkowe arimeo classic S w oknie plastikowym z uszczelką przylgową (system AD)

arimeo classic S jest produktem zbadanym przez Instytut ift w Rosenheim. Parametry użytkowe zawarte są w poniższych przeglądzach…

Przegląd badań dot. przepływu powietrza system AD Przegląd badań dźwiękoszczelność system AD

…względnie w następujących raportach z badań. Parametry użytkowe udostępniamy do wglądu i ściągnięcia na stronie internetowej Instytutu ift Rosenheim www.ift-geprüft.de za pomocą kodu zamieszczonego z zamieszczonej na dole pieczęci.

 

Poniżej zbadane warianty montażu arimeo classic S w oknach plastikowych system AD.

single acoustic

arimeo classic S wariant montażu single acoustic
arimeo classic S parametry użytkowe single acoustic

single

arimeo classic S wariant montażu single
arimeo classic S parametry użytkowe single

double acoustic

arimeo classic S wariant montażu double acoustic
arimeo classic S parametry użytkowe double acoustic

double

arimeo classic S wariant montażu double
arimeo classic S parametry użytkowe double

triple acoustic

arimeo classic S wariant montażu triple acoustic
arimeo classic S parametry użytkowe triple acoustic

triple

arimeo classic S wariant montażu triple
arimeo classic S parametry użytkowe triple

Parametry użytkowe arimeo CS w oknie plastikowym z uszczelką środkową (system MD)

arimeo classic S jest produktem zbadanym przez Instytut ift w Rosenheim. Parametry użytkowe zawarte są w poniższych przeglądzach…

Przegląd badań dot. przepływu powietrza system MD Przegląd badań dźwiękoszczelność system MD

…względnie w następujących raportach z badań. Parametry użytkowe udostępniamy do wglądu i ściągnięcia na stronie internetowej Instytutu ift Rosenheim www.ift-geprüft.de za pomocą kodu zamieszczonego z zamieszczonej na dole pieczęci.

 

Poniżej zbadane warianty montażu arimeo classic S w oknach plastikowych system MD

single acoustic

arimeo classic S wariant montażu single acoustic MD
arimeo classic S parametry użytkowe single acoustic MD

single

arimeo classic S wariant montażu single MD
arimeo classic S parametry użytkowe single MD

double acoustic

arimeo classic S wariant montażu double acoustic MD
arimeo classic S parametry użytkowe double acoustic MD

double

arimeo classic S wariant montażu double MD
arimeo classic S parametry użytkowe double MD

triple acoustic

arimeo classic S wariant montażu triple acoustic MD
arimeo classic S parametry użytkowe triple acoustic MD

 triple

arimeo classic S wariant montażu triple MD
arimeo classic S parametry użytkowe triple MD

Kompatybilne systemy okien

arimeo classic S może zostać zamontowany w popularnych systemach okien wyszczególnionych w poniższej tabeli. A zatem w przypadku, gdy system okien jest znany, można odczytać z tabeli pasujący typ nawiewnika.

Kompatybilne systemy okien

arimeo classic S może zostać zamontowany także w oknach już osadzonych. Na ogół w takich przypadkach system okien nie jest znany, w związku z tym, pasujący typ nawiewnika jest określany poprzez pomiar rowka uszczelki skrzydła.

Pomoc w identyfikacji typu arimeo classic S

 

Tekst przetargu

arimeo classic S do okien plastikowych

 

Pobieranie jako .doc

Decentralny wrębowy nawiewnik okienny do okien z plastikowych z wyłącznie automatyczną regulacją natężenia przepływu przez klapy regulacyjne i z niezależnym od okuć montażem w górnej części skrzydła okna. Montaż bez frezowania, niewidoczny w przyldze okiennej. Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie w rowku uszczelki skrzydła. Przy zamkniętym oknie nawiewnik jest niewidoczny. Nie ma obsługowych elementów i dodatkowo umieszczonych widocznych elementów nawiewnika.

Otwór wlotowy lub wylotowy powietrza przez dołączone uszczelki wymienne w zakresie zewnętrznej uszczelki ramy.

Należy przedłożyć poniższe potwierdzenia, sporządzone przez notyfikowane jednostki badawcze:

  • Przepuszczalność powietrza z krzywą charakterystyczną natężenia przepływu powietrza według DIN EN 13141-1
  • Szczelność przed ulewnym deszczem według DIN EN 12208 w połączeniu z DIN EN 1027
  • Wartość izolacji akustycznej Rw według EN ISO 10140-2, określona według EN ISO 717-1

Oferowany produkt: arimeo classic S

Kolor uszczelki okna:__________________________

Ilość:____________________

Jednostka:____________________

Cena detaliczna:_______________________

Cena ogółem:_______________________