arimeo classic T do dřevěných oken

arimeo classic T Popis vyrobku do dřevěných okenarimeo classic T je samoregulační okenní větrací klapka do dřevěných oken. Lze ji použít ve všech běžných systémech se stupňovitou drážkou od verze IV 68 k zajištění výměny vzduchu v místnosti se zavřenými okny. Prvky arimeo classic T se umisťují do okenního rámu a odpovídají kontuře rámu a také jeho barvě. Díky tomu zůstávají i u otevřeného okna téměř nepostřehnutelné.

Oblasti použití prvků řady arimeo classic T:
  • příčné větrání
  • jako prvek určený čistě k přivádění vzduchu v kombinaci s odvětráním a odsáváním vzduchu

Princip funkce

arimeo classic T Princip funkceVedení vzduchu se u systémů arimeo děje výhradně prostřednictvím okenní drážky tzn. konstrukčního prostoru mezi okenním křídlem a rámem. K tomu se provede vyfrézování vstupu vzduchu na přesahu okenního rámu v hloubce 2 mm. Díky němu se čerstvý vzduch dostává k prvku arimeo classic T a proudí regulačními klapkami ventilačního prvku do místnosti. Aby bylo zaručeno toto proudění vzduchu do místnosti, vyřízne se na odpovídajících místech těsnění v okenním rámu. Popsaná cesta proudění může směřovat podle diferenčního tlaku oběma směry.

 

arimeo classic T Klappenregelung hochabdichtender Fensterfalzlüfterarimeo je při popsané výměně vzduchu regulačním prvkem v okenním rámu. Díky technice precizních otočných kloubů regulačních klapek dochází k jemné regulaci proudu vzduchu, která reaguje i na jemné změny pohybu vzduchu. Díky těmto regulačním klapkám systému arimeo classic T se omezí proudění vzduchu při velkém zatížení větrem, což účinně brání vzniku průvanu a úniku energie.

 

Montáž

arimeo classic T montážarimeo classic T se instaluje do horní části rámu. Vyfrézujte horní okenní rám respektive příčník v místě předpokládaného umístění prvku arimeo. Tím vznikne štěrbina jak pro arimeo, tak také venkovní štěrbina pro vedení vzduchu (2 mm). Přívod vzduchu na straně místnosti probíhá přes definované výřezy těsnění okenního křídla v horní části.

Stanovení množství a instalační varianty je závislé především na požadovaném množství vzduchu a na požadované protihlukové izolaci. arimeo classic T lze instalovat dle následujích instalačních variant.

Návod k montáži arimeo CT

Technické údaje arimeo CT do dřevěných oken

Systém arimeo classic T byl testován institutem ift Rosenheim z hlediska všech podstatných vlastností. Údaje o výkonu naleznete v následujících přehledech…

Přehled Hodnoty průchodnosti vzduchu Přehled Protihluková izolace

…nebo následujících dokladech o technických výkonech (v němčině), které si lze prostudovat na ift-testováno-webové stránce ift Rosenheim s kódem v níže uvedených ikonách.

 

Níže naleznete testované varianty vestavby arimeo classic T v dřevěném okně.

single acoustic

arimeo classic T Varianty vestavby single acoustic
arimeo classic T Technické údaje single acoustic

single

arimeo classic T Varianty vestavby single
arimeo classic T Technické údaje single

double

arimeo classic T Varianty vestavby double
arimeo classic T Technické údaje double

double 68

arimeo classic T Varianty vestavby double 68
arimeo classic T Technické údaje double 68

Kompatibilní okenní systémy

arimeo classic T lze použít jak v nových oknech ve výrobě oken, tak i v oknech stávajících. Lze ji použít ve všech běžných systémech se stupňovitou drážkou od verze IV 68.