Doprowadzenie powietrza do spalania

Trzaskający w kominku ogień, pełna pary kąpiel w pianie i zdrowe powietrze w mieszkaniu. Nasz dom powinien być dla nas codzienną małą oazą relaksu. Kominki, termy gazowe mają znaczący wpływ na nasz codzienny komfort życia. Istotną kwestią zdrowotną jest fakt, że urządzenia te muszą być w wystarczającym stopniu zaopatrywane w powietrze do spalania, w przeciwnym wypadku może dojść do wytwarzania się toksycznych gazów. Ważne jest, aby codzienne korzystanie z urządzeń zapewniających nam codzienny komfort, nie stanowiło zagrożenia dla życia. A poważny problem stanowią tutaj szczelne powłoki budynków.

Optymalne spalanie i odprowadzanie niebezpiecznych dla życia spalin

GasthermeW przypadku palenisk zależnych od powietrza z otoczenia należy zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Dopływajace powietrze zapewnia poprawny proces spalania (bez wytwarzania się tlenku węgla) oraz odprowadzanie spalin zapobiegając powstaniu krytycznego podciśnienia w pomieszczeniu.

Szczelne okna są prawdziwym wyzwaniem

Szczelne okna i ścisły sposób zabudowy stanowią coraz większe wyzwanie dla dostarczania powietrza do spalania dla palenisk zależnych od powietrza z otoczenia. O ile wcześniej nie stanowiło to problemu, o tyle dzisiaj powietrze zewnętrzne napływające do budynkow przez ich nieszczelności nie wystarcza już do odpowiedniego zaopatrzenia palenisk. Po wymianie okien w wielu przypadkach na porządku dziennym jest podejmowanie wielu niepopularnych środków. Zaliczają się do nich:

– skracanie skrzydła drzwi
– montaż kratek wentylacyjnych
– nieatrakcyjne otowory w powłoce budynku
– wstrzymywanie pracy palenisk

Zastosowanie takich rozwiązań łączy się jednak z wieloma uniedogodnieniami i problemami. Natomiast proponowane przez nas rozwiazania są korzystne cenowo i łatwe w użytkowaniu, optycznie estetyczne i akceptowane przez użytkowników mieszkań.

Infiltracyjna uszczelka USD do drzwi wewnętrznych jako rozwiązanie.

Uszczelki USD marki INNOPERFORM® do drzwi wewnętrznych zwiększają efektywność kanałów wentylacyjnych, dzięki czemu podwyższają wydajność powietrza dostarczanego do palenisk. Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Sued potwierdziło, że środek ten – w zakresie, w jakim dotyczy on przepuszczalności powietrza – należy uznać za równowartościowy z drzwiami bez uszczelek. W przeciwieństwie do skróconych skrzydeł drzwi nasze rozwiązanie jest znacznie lepiej akceptowane przez użytkowników mieszkań, ponieważ nie rzuca się w oczy. Uszczelka USD jest wymienna. Jest montowana w miejsce oryginalnej uszczelki drzwiowej na górze lub po stronie bocznej od strony zawiasów. Po stronie zamykania zachowana zostaje oryginalna uszczelka, co pozwala uniknąć odgłosow zatrzaskiwania. Uszczelka USD jest optycznie zbliżona do oryginału, a jednocześnie pozwala na przepływ powietrza.