Zapobieganie pojawianiu się pleśni

Czarne plamy na ścianach, zaparowane okna, zapach stęchlizny? Nie powinno do tego dojść. Najważniejsze to wyeliminowanie przyczyny powstawania pleśni za pomocą efektywnej wentylacji chroniącej przed zawilgoceniem.

Budynki są budowane coraz szczelniej. Nie pozostaje to bez konsekwencji.

fenster_offenOd czasu gdy przepisy i normy zaczęły decydować o szczelności powłok budynkow, ogromnej zmianie uległy warunki ramowe fizyki budowli. W związku ze stosowanymi środkami uszczelniającymi normalna wentylacja stosowana przez lokatorów jest dziś niewystarczająca do zachowania właściwej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Obserwuje się następujący fenomen: w ramach modernizacji energetycznej w istniejących już budynkach wymieniane są okna. Następnie mieszkańcy zaczynają skarżyć się na pojawiającą się pleśń. Rozpoczyna się dyskusja, w której każda ze stron winą obarcza stronę przeciwną. Każdej zimy pleśń jest fachowo usuwana, aby kolejnej zimy pojawić się ponownie.

Konieczne jest usunięcie przyczyny powstawania pleśni.

Istnieje tylko jeden sposób pozwalający na trwałe rozwiązanie tego problemu. Niezależna od użytkowników pomieszczeń wymiana powietrza musi zostać podwyższona do niezbędnego poziomu. Konieczny pod względem fizyki budowli minimalny przepływ powietrza jest określany mianem wentylacji zapobiegającej pojawianiu się wilgoci. W funkcjonujacym projekcie dotyczącym wentylacji typowe obciążenia prowadzące do powstawania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych są kompensowane przez wystarczającą wymianę zużytego, wilgotnego powietrza na świeże, suche powietrze. Niezbędna do tego celu wymiana powietrza nie jest wysoka, musi jednak odbywać się nieprzerwanie.

Rozwiazanie: okienne nawiewniki wrębowe arimeo

Od roku 1999 wrębowe nawiewniki  okienne były użytkowane miliony razy, ich efektywne funkcjonowanie zapobiegające pojawianiu się wilgoci w mieszkaniach zostało udokumentowane. Zachęcamy do zastosowania okiennych nawiewników wrębowych arimeo, które pomogą zapobiec powstawaniu szkód spowodowanych pleśnią. Nawiewniki mogą być montowane zarówno w nowych oknach, jak też wbudowane w oknach już osadzonych. Są niewidoczne z zewnątrz i od środka pomieszczenia, posiadają klapy regulacyjne zapobiegające powstawaniu przeciągow przy silnym wietrze, nie wymagają zasilania prądem.

W przypadku mieszkań posiadających okna po różnych stronach fasady zalecamy zamontowanie nawiewnikow wrębowych w systemie wentylacji poprzecznej. Idealne byłoby arimeo w każdym oknie. Ponadto drzwi wewnętrzne powinny przepuszczać powietrze, do czego doskonale nadaje się zastosowanie infiltracyjnej uszczelki USD marki INNOPERFORM®. W prezentowanym rozwiązaniu świeże powietrze napędzane wiatrem i termiką wpływa przez okienne nawiewniki wrębowe arimeo umiejscowione po nawietrznej stronie mieszkania i dzięki drzwiom przepuszczającym powietrze przemieszcza się w kierunku strony zawietrznej. Tam zużyte powietrze z pomieszczenia zostaje odprowadzone z mieszkania przez okienne nawiewniki wrębowe arimeo.

W przypadku mieszkań posiadających okna tylko po jednej stronie fasady koncepcja wentylacji poprzecznej nie funkcjonuje. Ponieważ w tego rodzaju mieszkaniach zazwyczaj znajduje się jedna łazienka, zaleca się przemieszczanie powietrza zużytego przy pomocy nieustannie działającego wentylatora łazienkowego badź termicznego kanału wentylacyjnego oraz zamontowanie nawiewników wrębowych arimeo we wszystkich oknach. Dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez wentylator lub kanał wentylacyjny do mieszkania napływa świeże powietrze. Wentylator łazienkowy może przy tym pracować na obciążeniu podstawowym, a w razie konieczności można go ustawić na obciążenie maksymalne.