Impresum

Informacje podano zgodnie z § 5 ustawy o mediach

INNOPERFORM® GmbH
Preititz, Alte Dorfstr. 18-24
D-02694 Malschwitz

Firma reprezentowana przez: prezesa zarządu dypl. inż. ds organizacji i zarządzania produkcją Achima Kocklera

Kontakt

Telefon: +49 (0) 3 59 32 – 35 92 0
Faks: +49 (0) 3 59 32 – 35 92 92
E-Mail: info@innoperform.de
Internet: innoperform.de

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Dreźnie
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: HRB 24082
NIP zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym: DE 814 548 857
Osoba odpowiedzialna za treści redakcyjne zgodnie z§ 55 ust. 2 umowy państwowej w sprawie mediów: Achim Kockler, Preititz, Alte Dorfstr. 18-24, 02694 Malschwitz

Doradztwo, projekt & realizacja

NARCISS & TAURUS
cross media store Gmbh
Messering 8c
01067 Dresden

Telefon: + 49 (0) 351 – 64 75 717
Faks: + 49 (0) 351 – 64 75 716
E-Mail: info@narciss-taurus.de
Internet: 
www.narciss-taurus.de

Warunki korzystania

Korzystajac z niniejszej strony akceptują Państwo poniższe warunki użytkowania serwisu: niniejsza strona internetowa została zaprojektowana na zlecenie INNOPERFORM® GmbH i dokładnie sprawdzona. Będziemy dbać o regularne poszerzanie i aktualizowanie oferty informacyjnej. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za poprawność, kompletność i ostateczną aktualność informacji. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian służących postępowi technicznemu. Wykorzystane zdjęcia, grafiki, teksty i pozostała zawartość niniejszej strony internetowej objęte są prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych będących naszą własnością, w szczególności wykorzystywanie ich w celach handlowych bądź wykorzystywanie treści jakiegokolwiek rodzaju wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, chyba że błąd skutkujący powstaniem szkody powstał na skutek działania celowego bądź poważnego zaniedbania obowiązków.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za prezentowane treści

Treści znajdujące się na naszej stronie zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej dbałości. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za poprawność, kompletność i ostateczną aktualność informacji. Zgodnie z § 7 ust.1 ustawy o mediach jako firma świadcząca usługi jesteśmy odpowiedzialni zawartość niniejszej strony zgodnie z ustawami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach jako firma świadcząca usługi nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania zgromadzonych lub obcych informacji, także przekazanych nam przez osoby trzecie, ani też do sprawdzania okoliczności mogących wskazywać na prowadzenie przez nie działalności niezgodnej z prawem. Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z regulacjami ogólnych ustaw. Taka odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero po uzyskaniu wiedzy o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa odpowiednie treści zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejmować odpowiedzialności za tego rodzaju obce treści. Odpowiedzialność za treść stron, do zawartości których przekierowują konkretne linki ponosi każdorazowo osoba je oferująca lub operator danej strony. Linki stworzone do obcych stron zostały w chwili przelinkowania sprawdzone pod względem możliwego naruszenia prawa i nie stwierdzono w momencie przelinkowania, aby dochodziło na nich do łamania prawa. Jednak bez konkretnych przesłanek wskazujących na przypadki naruszenia prawa permanentna kontrola przelinkowanych stron byłaby obciążeniem niemożliwym do zaakceptowania. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa odpowiednie linki zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i produkty stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdy sposób użytkowania poza granicami obowiązującego prawa autorskiego wymagają uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie dla użytku prywatnego, a nie komercyjnego. W zakresie, w jakim zawartość niniejszej strony nie została przygotowana przez operatora, prawa autorskie osób trzecich zostały zachowane. Treści osób trzecich zostały oznaczone jako takie. W razie stwierdzenia przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu prawa odpowiednie treści zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.